Drone4Agro oplossing voor gewasbescherming
Drone4

Het heersende beeld van landbouw-spuitdrones zouden we eigenlijk zo snel mogelijk moeten vergeten. Reden: het middel wordt hiermee vanaf grote hoogte verspreid, met alle gevolgen van dien voor plantgewas en omgeving. De oplossing voor besproeiing én bescherming van het gewas is een landbouwdrone die ‘netjes’ 50 centimeter boven het gewas vliegt en die met behulp van GPS plaatsspecifiek wordt aangestuurd. De techniek is voorhanden in de vorm van Drone4Agro.

Deze landbouwdrone kan – volledig autonoom – alle gewassen op het agrarisch bedrijf bespuiten vanaf een optimale hoogte. Maar om Drone4Agro daadwerkelijk te kunnen inzetten – en er zowel figuurlijk als letterlijk de vruchten van te kunnen plukken – moet de huidige wetgeving voor drones wel worden aangepast. Om dat te bespoedigen is Drone4 in gesprek met verschillende overheidsinstanties. Praktijkervaringen zullen moeten helpen de benodigde toelatingen te bespoedigen.

‘VLIEGENDE TRACTOR’ INNOVATIE VAN DRONE4
Drone4 maakt als groep van vier innovatieve bedrijven onderdeel uit van de Osse Equipment Manufacturing Group. Elk Drone4-bedrijf ontwierp, ontwikkelde en produceerde een eigen (mega)drone voor een specifiek doel. En voor elk Drone4-bedrijf geldt: men test zowel drones zelf als voor mens en maatschappij interessante drone-toepassingen.

Drone4 staat voor vakmanschap en men wil graag als co-maker met anderen samenwerken en goede – praktische, efficiënte en duurzame – oplossingen aandragen. De vier ontwikkelde drones hebben inmiddels al veel interesse gewekt bij onder andere natuurbeheer, brandweer, defensie én landbouw. De Drone4Agro wordt ook wel ‘vliegende tractor’ genoemd en steeds meer boeren tonen hun belangstelling voor deze gewasbeschermer.

ZO WERKT DRONE4AGRO
Drone4Agro bewatert, bemest en besproeit gewassen zonder dat hier rijsporen voor nodig zijn. De drone neemt per vlucht 500 kilogram sproeivloeistof mee en laat dit op de juiste locaties boven de gewassen weer los. Elk stukje landbouwgrond wordt zo optimaal en geheel zelfstandig bewerkt. Dit zonder dat er ook maar een mens aan te pas hoeft te komen. De drone vliegt en doet zijn werk helemaal zelf, overdag én als de boer dit wil ook ’s nachts.

De downwash van de rotoren voorkomt drift zo goed als volledig. Zoals gezegd is de afstand tot het gewas minimaal – zelfs kleiner dan bij sproeien met behulp van een tractor. Drone4Agro is uitgerust met een automatische piloot en flight-planner. Hij vliegt dus zelfstandig, op batterij, en is driedubbel redundant. En natuurlijk kan een boer er ook voor kiezen de drone manueel vanaf afstand te bedienen. Opstijgen gebeurt vanaf een dockingstation, waar hij zodra dit nodig is ook weer landt, zijn batterij oplaadt en zijn voorraad sproeivloeistof bijvult, om vervolgens zijn taken voort te zetten.

OOK VOOR DE BIO-BOER
De mogelijkheden houden overigens niet op bij het uitvoeren van bespuitingen. Ook voor de biologische landbouw zijn er kansen. Daar groeit de vraag naar een drone met veel laadcapaciteit. Bijvoorbeeld voor het nemen van monsters. Die kunnen weer helpen bij het maken van beslissingen. En er zijn ook directe voordelen voor de boer. Spuitsporen zijn goed voor 5 tot wel 20 procent van de perceeloppervlakte. Daar groeit bij gebruik van de drone ook gewas. Bovendien heb je geen bodemverdichting op die plek. De maximale werkbreedte bedraagt 12 meter, maar de werksnelheid ligt driemaal hoger dan die van een tractor; tot 25 kilometer per uur.

INNOVATIE VOOR DE TOEKOMST
Onze toekomstvisie is deze: dat iedere akkerbouwer over een x-aantal jaren een Drone4Agro in zijn schuur heeft staan, die veel zaken op het agrarisch bedrijf overneemt. Praktisch en efficiënt. Doordat de drone kan worden gekoppeld aan het softwarepakket dat de boer gebruikt om zijn gewassen te monitoren. Veel ruimte in de schuur vraagt de drone trouwens niet – ondanks dat ie de maten heeft van een kleine personenauto. Door een slim ontwerp is hij namelijk in te vouwen tot een compact en handzaam formaat.

oem-group despray dutch-sigma S4-Manufacturing drone4agro multitooltracmultitooltrac