EELCO OSSE WINT PUBLIEKSPRIJS PRINS FRISO INGENIEURSPRIJS 2019
Drone4

Enorme blijdschap en trots binnen ons team: Eelco Osse (44), directeur van onder meer Osse Equipment Manufacturing Group en Machinefabriek Boessenkool, is de winnaar van de Prins Friso Ingenieurs publieksprijs 2019! Hij kreeg de prijs vanavond – het was de Dag van de Ingenieur – uitgereikt bij ASML in Veldhoven. Dit in het bijzijn van prinses Beatrix en prinses Mabel. De andere genomineerde Maja Rudinac-Voorneveld won de juryprijs, de derde genomineerde, Almer van der Stoel viel dus net buiten de prijzen.

Met de prijs wil het Koninklijk Instituut Voor Ingenieurs (KIVI) ingenieurs een podium bieden en de maatschappelijke dialoog met ingenieurs ondersteunen. KIVI is de beroepsvereniging van ingenieurs in Nederland sinds 1847. De in 2013 overleden prins Friso was ingenieur werktuigbouwkunde en lucht- en ruimtevaarttechniek en lid van KIVI.

DE WINNAAR AAN HET WOORD
Eelco Osse mag zich als winnaar van de prestigieuze prijs – die dit jaar voor de vijfde keer werd uitgereikt – een jaar lang Ingenieur van het Jaar noemen. Hij reageert hierop: “Het voelt als een grote eer dat ik deze prijs in ontvangst mocht nemen. Ik ben hier zó blij mee. Aan iedereen die op mij heeft gestemd: enorm bedankt voor jullie geloof en vertrouwen in mij! Ik vind het zo mooi dat het bij deze prijs niet alleen draait om de technische hoogstandjes. Het gaat om expertise en innoverend vermogen, maar dan wel gekoppeld aan ondernemerschap en de impact op de maatschappij. Dat vind ik bijzonder én belangrijk. Want ik wil met mijn werk, met mijn bijdrage, een betere wereld achterlaten. Sterker nog: ik wil liefst ook zelf de wereld een stukje beter zien worden. Zo snel mogelijk vooruitgang zien. Met de prijs wil KIVI, zoals zij zeggen, excellente ingenieurs en hun werk zichtbaar maken. Het is fantastisch dat onze innovaties beter en breder in beeld komen. Dat gaat ons absoluut helpen bij het bereiken van onze doelen.Vooruitgang, daar draait het om. En daar werken we met vele ingenieurs samen keihard aan.

DE TWEE ANDERE FINALISTEN
Dr. ing. Maja Rudinac-Voorneveld
Maja Rudinac-Voorneveld (37) promoveerde bij het Biorobotics Lab van de TU Delft. Ze leidde de groep Interactieve Robotica bij het Delftse Robotics Institute en lanceerde de startups Robot Robots Company en Robot Care Systems. Rudinac won verschillende innovatieprijzen en is de drijvende kracht achter de servicerobot Lea. Lea (Lean Empowering Assistent) helpt kwetsbare mensen hun bewegingsvrijheid en zelfstandigheid terug te winnen. De machine zit vol sensoren om lopen te vergemakkelijken en obstakels te vermijden.

Dr. ir. ing. Almer van der Stoel
Almer van der Stoel (47) is medeoprichter van CRUX Engineering, een toonaangevend adviesbureau in de geotechniek. Daarnaast is hij betrokken bij het bedrijf High Five Solutions en de start-up Bambooder Biobased Fiber. Van der Stoel treedt internationaal op als geotechnisch expert en geeft deeltijd les aan de masteropleiding structural engineering van de Hogeschool van Amsterdam. Van der Stoel is expert in het analyseren en doorrekenen van zulke situaties om nare verrassingen tijdens de bouw te voorkomen.

DE VAKJURY
Naast de publieksjury kent de Prins Friso Ingenieursprijs ook een vakjury. Die bestond dit jaar uit deze mensen:

  • Drs. Micaela dos Ramos CEng (Directeur KIVI en juryvoorzitter)
  • Ir. Joop Roodenburg (President Huisman)
  • Martin van den Brink (President en CTO ASML)
  • Maarten Steinbuch (Hoogleraar TU/e)
  • Sabine Schilleman (Global director Digital Transformation RHDHV)
  • Dr. Ahmed Elkadi CEng (Chartered civiel ingenieur en onderzoeker)
  • Doekle Terpstra (Voorzitter Techniek Nederland)

DE PRINS FRISO INGENIEURSPRIJS: WAAROM EIGENLIJK?
Waarom vindt het KIVI het zo belangrijk om zowel de ingenieur als zijn of haar werk zichtbaar te maken? En om daarom elk jaar opnieuw de Prins Friso Ingenieursprijs uit te reiken? Dit beschrijven ze bij het KIVI heel mooi op hun website:

‘Een wereld zonder ingenieurs kunnen we ons op geen enkele wijze voorstellen. Zelfs in de oudste geschiedenis waren het uitvindingen van ingenieurs welke ten grondslag lagen aan innovaties. De ingenieur verbindt van oudsher zijn wetensschappelijke kennis met de praktische uitdagingen welke onze samenleving vraagt. Op steeds meer toepassingsgebieden is de ingenieur een essentiële factor. Voorbeelden zijn er vele. Toch heeft het beroep van ingenieur in Nederland, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland, België en Frankrijk, niet de waardering welke het vak verdient. KIVI beijvert zich daarom om de titel van Ingenieur te bewaren (in plaats van enkel Master of Science), en zoekt ieder jaar voor haar ‘Ingenieur van het Jaar′ naar Ingenieurs welke zich juist met hun kennis op een maatschappelijk probleem storten.’

DEZE COMPETENTIES WIL HET KIVI ZIEN
Daarom dus de jaarlijkse uitreiking van de Prins Friso Ingenieursprijs. Een prijs waarvoor ingenieurs in aanmerking komen die zich volgens het KIVI onderscheiden in expertise, innoverend vermogen, ondernemerschap en maatschappelijke impact. Stel je bent ingenieur, dan wil het KIVI deze competenties graag terugzien in jouw werk:

Expertise
Specialistische kennis op het vakgebied en eventueel ook verbindingen leggen met andere vakgebieden. Scherpe analytische vaardigheden, complexe processen begrijpen en inzichtelijk maken, conceptueel denken en anderen hier deelgenoot van maken. Op een bepaald technisch gebied hebben bijgedragen aan de ontplooiing en/of ontwikkeling van de ingenieurswetenschappen.

Innoverend vermogen
Duidelijke visie op het onderwerp, een gewenst beeld van de toekomst kunnen ontwikkelen en dat vervolgens in de praktijk brengen. Onderscheidend werk: opvallend en het eigen vakgebied overstijgend. Werkzaam met nieuwe technieken en technologie, of een bestaand concept op een zeer verfrissende manier hebben toegepast, zodat het aantoonbaar meer nut bewijst. Tonen van originaliteit en creativiteit.

Ondernemerschap
Initiatiefrijk: kansen en problemen signaleren, voorstellen doen en oplossingen aandragen of zelf actie ondernemen. Ambitieus: gedreven zijn, duidelijke en vernieuwende doelen stellen en resultaatgericht zijn in het behalen van deze doelen. Risico’s durven nemen en in staat blijken te zijn een product/dienst/bedrijf uit te bouwen en tot bloei te brengen.

Maatschappelijke impact
Brede visie, strategisch inzicht, ruime (internationaal) gerichte maatschappelijke en economische kennis. Bijdragen aan een duurzame oplossing van een (maatschappelijk) probleem. Het belang van alle betrokken partijen in ogenschouw nemen en zichtbaar maken. Een zekere impact hebben.

oem-group despray dutch-sigma S4-Manufacturing drone4agro multitooltracmultitooltrac