Boessenkool winnaar van De Nederlandse Innovatie Prijzen!
Drone4

PERSBERICHT
Machinefabriek Boessenkool B.V. wint de Nederlandse Innovatie Prijs 2018!

13 juni 2018 – Den Haag – Vandaag is tijdens het nieuwe televisieprogramma van de AVROTROS – De wereld van morgen – de winnaar bekend gemaakt van de Nederlandse Innovatie Prijs 2018. Deze bekendmaking werd live op NPO 1 uitgezonden vanuit het Kurhaus te Scheveningen. De bekendmaking en overhandiging van de prijs werd verricht door André Kuipers.

Het onderzoeksinstituut Erasmus Centre for Business Innovation van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft het onderzoek uitgevoerd dat daaraan ten grondslag ligt: de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor. Voor dit onderzoek zijn circa 10.000 bedrijven uit een breed scala aan sectoren uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Op basis van de deelgenomen bedrijven aan dit onderzoek, deskresearch en interviews met het management van bedrijven zijn de volgende drie toonaangevende innovatieve bedrijven geselecteerd;
– KPN
– Machinefabriek Boessenkool B.V.
– Youwe.

Deze drie bedrijven onderscheiden zich op een brede reeks van innovatie-indicatoren. Hierbij valt te denken aan investeringen in onderzoek en ontwikkeling (R&D), in informatie- en communicatietechnologieën (ICT), productinnovatie, procesinnovatie, en sociale innovatie. Sociale innovatie omvat innovatieve manieren van organiseren, managen, werken, en samenwerken.

Een onafhankelijke jury benoemde Machinefabriek Boessenkool B.V. tot de meest innovatieve onderneming op basis van de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2018. Dit bedrijf ontving dan ook de Nederlandse Innovatie Prijs 2018 uit handen van André Kuipers. Prof.dr. Henk Volberda, eindverantwoordelijke voor dit onderzoek alsmede juryvoorzitter: “De drie genomineerde bedrijven hebben reeds een eerdere strenge voorselectie doorstaan. Het was een lastige opgave voor de jury om één winnaar aan te dragen. De genomineerde bedrijven hebben gemeen dat ze alle drie een passie hebben voor nieuwe technologieën, investeren in menselijke talenten, er veel ruimte is voor creativiteit en nieuwe ideeën, er wordt samengewerkt met verschillende partners en innovatie topprioriteit heeft bij het management. Desondanks is de jury tot een oordeel gekomen.”

De jury voor het bepalen van de winnaar van de Nederlandse Innovatie Prijs 2018 bestond uit;
* Lotte de Bruijn – Directeur Nederland ICT;
* Thomas Grosfeld – Specialist Innovatie en Topsectorenbeleid van VNO-NCW;
* Mariëtte Hamer – Voorzitter van de Sociaal-Economische Raad;
* Geert Huizinga – Manager industriebeleid FME;
* Paul de Krom – Voorzitter Raad van Bestuur en CEO TNO;
* Bertholt Leeftink – Directeur-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat;
* Piero Overmars – Bestuurslid Goldschmeding Foundation;
* Frans Van Den Bosch – Hoogleraar Management Wisselwerking tussen Organisaties en Omgeving aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University;
* Henk Volberda – Hoogleraar Strategisch Management & Ondernemingsbeleid aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University (onderzoeksleider en juryvoorzitter).

Machinefabriek Boessenkool B.V. is gericht op het ontwerpen en fabriceren van vernuftige oplossingen die met precisie equipment te realiseren zijn. Een voorbeeld van een nieuwe oplossing is de Emergency drone waarbij gewonde soldaten uit een gevaarlijk gebied gehaald kunnen worden zonder dat andere levens direct in gevaar komen. Een ander voorbeeld betreft de ontwikkeling van een soort vliegwiel waarmee pieken en dalen uit het elektriciteitsnet gehaald kunnen worden. Verder heeft het Almelose bedrijf ook een recyclingmachine ontwikkeld waarmee spuitbussen (inclusief inhoud) op een milieuvriendelijke manier ontmanteld en volledig hergebruikt kunnen geworden. De technologie die ten grondslag ligt aan de oplossing is niet altijd compleet nieuw (bijv. drones en vliegwielen). De nieuwheid zit meer in de nieuwe toepassing van een bepaalde technologie waarop wordt voortgebouwd.

Om diverse uitdagingen het hoofd te bieden is de organisatie wel verschoven richting het bieden van meer integrale machines en producten (in plaats van componenten) en meer richting een dienstverlener. Verder is het businessmodel aangepast waarbij klanten voor bepaalde nieuwe oplossingen niet meer gefactureerd worden voor de aanschaf van een oplossing, maar betalen op basis van de output van de oplossing. Tevens wordt het bedrijf gekenmerkt door samenwerking met een verscheidenheid aan externe partijen, een platte organisatiestructuur en tal van initiatieven om interne kennisdeling te bevorderen alsmede om vaardigheden van medewerkers te bevorderen.

De jury was zeer te spreken over de combinatie van verschillende eigenschappen die aanwezig zijn bij Machinefabriek Boessenkool B.V. Zo waardeert de jury de omslag die het bedrijf heeft gemaakt “van een fabriek naar een probleemoplosser en dienstverlener” waarbij ze – ondanks haar leeftijd – in staat is gebleken om voorop te lopen met product- en dienstinnovaties. Bewoordingen als “een echt ondernemend familiebedrijf” en een “parel van de Nederlandse maakindustrie” kwamen daarbij ook naar voren bij de jury. Tevens roemde de jury het vernuft van het bedrijf om nieuwe toepassingen te bedenken en te realiseren voor bepaalde technologieën waarbij aandacht voor kennisdeling, vaardigheden en coaching van medewerkers een prominente plaats geniet. Al met al is de winnaar van de Nederlandse Innovatie Prijs 2018 een toonbeeld van een innovatief bedrijf.

Over het onderliggende onderzoek: de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2018.

Deelname aan de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor editie 2018 is een vereiste om kans te maken op de Nederlandse Innovatie Prijs 2018. De Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor wordt sinds het jaar 2006 uitgevoerd door het Erasmus Centre for Business Innovation (www.erasmuscbi.nl) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het onderzoek staat onder leiding van Prof. dr. Henk Volberda. Hij is wetenschappelijk directeur van het Erasmus Centre for Business Innovation. Daarnaast is hij als hoogleraar Strategisch Management en Ondernemingsbeleid verbonden aan de vakgroep Strategisch Management & Ondernemerschap van de Rotterdam School of Management, Erasmus University.
Circa 10.000 organisaties in Nederland zijn per brief en/of e-mail benaderd om deel te nemen. De selectie van deze bedrijven vond plaats aan de hand van een commerciële database welke voortbouwt op gegevens van de Kamer van Koophandel. Binnen de populatie van bedrijven vond een random selectie plaats wat een vereiste is voor het verkrijgen van een representatieve steekproef. Gegeven de aard van de vragenlijst zijn hoofdzakelijk senior managers benaderd van de geselecteerde bedrijven. Dit is niet ongebruikelijk in academische managementstudies. Een random-selectie van de steekproef heeft herinneringen ontvangen om de vragenlijst alsnog in te vullen. Bij 5% van de observaties heeft een naaste collega-manager van de senior managers de vragenlijst ook ingevuld. Dit maakt het mogelijk om de scores onderling te vergelijken. Indien mogelijk zijn de surveydata van de respondenten ook gekoppeld aan andere bedrijfsdata die
aanwezig is in de commerciële database.
Uiteindelijk hebben circa 1000 deelnemers (979) medewerking verleend aan het onderzoek. De respondenten zijn afkomstig van een breed scala van sectoren. Zo is 22% van de deelnemende organisaties actief in de overige dienstverlening. Organisaties die actief zijn in de groothandel, detailhandel en horeca vertegenwoordigen 16% van de steekproef. Organisaties die opereren in de overige maakindustrieën beslaan 15% van de deelnemende organisaties aan dit onderzoek. Voor de totstandkoming van de vragenlijst is voor zover als mogelijk gebruik gemaakt van bestaande
schalen uit de literatuur. Als een controle voor non-response bias zijn de scores van vroege en late respondenten met elkaar vergeleken op diverse variabelen. Op de verschillende voornaamste variabelen waarbij deze test is uitgevoerd – zoals bij financiële bedrijfsprestaties (t = 0,23; p > 0,10), sociale innovatie (t = -1,34; p > 0,10) en aantal medewerkers (t = 0,92; p > 0,10) – zijn geen significante verschillen gevonden tussen vroege en late respondenten. Dit vormt een extra indicatie dat het onderzoek representatief is. Op basis van de scores van organisaties in de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor heeft een eerste selectie plaatsgevonden. Deze groep set van bedrijven is vervolgens gereduceerd aan de hand van deskresearch. De overgebleven bedrijven hebben vervolgens een site-visit en interview gehad. De interviews met de betreffende bedrijven dienden als een verdere selectiemethode om de voorselectie terug te brengen tot een definitieve selectie. Uiteindelijk vormden de bevindingen uit de interviews, site-visits, deskresearch en scores uit de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor editie 2018 de basis om de drie genomineerde bedrijven te destilleren. Vervolgens hebben de juryleden de winnaar aangedragen van de Nederlandse Innovatie Prijs 2018.

Voor nadere informatie over het Erasmus Centre for Business Innovation van de Erasmus Universiteit Rotterdam of over dit persbericht kunt u contact opnemen met Professor Henk W. Volberda, op +31 10 408 2761 / +31 6 12972233 of per e-mail op volberda@erasmuscbi.nl.

Voor nadere informatie over Machinefabriek Boessenkool B.V. kunt u contact opnemen met de heer Eelco
Osse (0546-488800) of per e-mail eelco@boessenkool.com.

* Erasmus Centre for Business Innovation, zie www.erasmuscbi.nl

oem-group despray dutch-sigma S4-Manufacturing drone4agro multitooltracmultitooltrac